SHAYNE LAVERDIERE

CELEBRITIES SELECTION 2015/2016

John Turturro, Maggio 2015 - Ph. Jacopo Moschin Styling Sofia Odero

STYLE MAGAZINE 2016

Xavier Dolan wearing Louis Vuitton in a shot by Shayne Laverdiere.

dolan

 

STYLE MAGAZINE JUNE 2016 – COVER STORY

STYLE MAGAZINE JUNE 2016 – COVER PREVIEW

STYLE-_06-1